Vi går den grønne vej

FAB vil gå forrest i forhold til at skabe attraktive, grønne og bæredygtige boliger. Vi arbejder derfor på at skabe boliger og boligområder, der indtænker grønne og miljørigtige løsninger og boliger, som er sunde at bo i.

Derfor vil vi...

bygge og renovere boliger, som opfylder flest mulige bæredygtigheds-kriterier (DGNB) indenfor sociale, økonomiske og miljømæssige fokusområder

bygge og renovere energirigtigt, så vores beboeres energiforbrug optimeres mest muligt

skabe attraktive udearealer, som kan medvirke og inspirere til en sund livsstil

Med afsæt i DGNB-kriterierne vil vi fremme en grøn, bæredygtig og effektiv drift af vores bygninger og udearealer

fremme en bæredygtig og miljømæssig beboeradfærd ved at inddrage og informere vores beboerdemokrati om miljøvenligt forbrug og grøn adfærd

Vores medarbejdere siger...

”At gå den grønne vej handler for mig om at træffe de bedste miljømæssige beslutninger på de rigtige tidspunkter. Det handler også om at vælge bæredygtige løsninger, der driftsmæssigt er langtidsholdbare. Når vi gør det, opnår vi i fællesskab de bedste resultater.”

Henrik Max Rasmussen
Projektchef, Projektafdelingen