Forventet svartid ved generelle henvendelser

Vi bestræber os på at besvare din henvendelse hurtigst muligt og ofte vil du få svar indenfor 1 hverdag. Normalt vil alle henvendelser blive besvaret indenfor 3 hverdage.

 

I nogle tilfælde kan svartiden dog være længere, hvis der skal indhentes oplysninger fra kommune, leverandører eller samarbejdspartner, hvor FAB skal afvente et svar, inden vi kan besvare din henvendelse.

Forventet svartid ved ansøgning om ændringer i din bolig

Ansøgninger om boligændringer vil blive behandlet hurtigst muligt, og i den rækkefølge de modtages.

I travle perioder kan der forventes en behandlingstid på op til 8 uger. Pga. sommerferie tælles juli måned ikke med i de 8 uger.

Alt afhængigt af det tilsendte materiale kan det eventuelt blive nødvendigt at rekvirere yderligere oplysninger fra dig.
Vi gør opmærksom på at behandlingstiden ikke påbegyndes førend ansøgningen er fuldt oplyst.

HUSK! Enhver boligændring må ikke udføres eller påbegyndes, førend du har modtaget selskabets skriftlige tilladelse.

Forventet svartid på uopfordrede jobansøgninger eller praktikansøgninger

Din ansøgning vil blive videresendt til den rette afdeling i organisationen for vurdering af, om der er en relevant ledig stilling/praktikplads for tiden, eller der er viden om en ledig stilling indenfor den nærmeste fremtid.

Du vil få svar hurtigst muligt, men der kan godt gå mere end den normale svartid på 3 hverdage, hvis din ansøgning f.eks. skal læses i flere afdelinger.

Forventet svartid ved indsendelse af forslag til de ordinære afdelingsmøder

Indsender du et forslag til det ordinære afdelingsmøde indenfor tidsfristen i mødeindkaldelsen, så vil dit forslag blive udsendt til beboerne. Autosvaret er din kvittering på, at vi har modtaget din mail/dit forslag.

Er der spørgsmål til dit indsendte forslag, eller er forslaget indkommet efter fristens udløb, vil du blive kontaktet hurtigst muligt.

Henvendelser der ikke vil blive besvaret

Reklamehenvendelser vil kun blive besvaret, hvis det er relevant for FAB at indgå en dialog om det tilbudte.

Henvendelser via masse-mails og eller decideret spam besvares ikke.