Vi ser glade og engagerede medarbejdere som vores DNA

I FAB vil vi have dygtige og engagerede medarbejdere. Medarbejdere, der tager ansvar for eget og fælles arbejdsliv i en organisation, hvor man har de bedste muligheder for at lære nyt og udvikle sig som menneske.

Pejlemærker

FAB skal være et moderne og attraktivt arbejdsfællesskab med høj trivsel, diversitet og psykologisk tryghed, så vi fortsat er en af Danmarks bedste arbejdspladser.

I FAB understøtter vi livslang læring og udvikling, så FABs medarbejdere til hver en tid kan imødekomme FABs og tidens behov.

I FAB bedriver vi kompetent og empatisk ledelse.