Korsløkken fælleshus

Fælleshuset er hjertet i det nyrenoverede Korsløkken, hvor der er rig mulighed for beboeraktiviteter såsom lektiecafé, motionscenter, ungdomsklub og IT-rum. Derudover placeres områdets driftscenter også i fælleshuset, så ejendomsfunktionærerne til daglig er helt tæt på de fælles beboeraktiviteter. Dette vil bidrage med en ekstra tilgængelighed og synlighed for den enkelte beboer.

Fælleshuset Korsløkken er planlagt, både i funktion og udtryk, i et nært samarbejde med beboerne, beboerkonsulenter og afdelingsbestyrelser, således fælleshuset er formet efter beboernes ønsker. Huset er i kraft af sit arkitektoniske udtryk en opfordring til fællesskab, og skaber med sine visuelle samt funktionelle løsninger et socialt rum for beboerne i området. Fælleshuset er udført med dobbelt glasfacade og har solceller på tag og facade, hvilket er med til at fremme miljø og bæredygtighed i projektet. De grønne tiltag og samarbejdsaftalen med Miljøforum Fyn bør ses som et særligt kendetegn for byggeriet. Huset er placeret centralt i Korsløkkens bebyggelse, og er tilgængelig for de omkring 2.500 beboere i Korsløkkens 4 afdelinger.

Driftscenter Korsløkken

Driftscenter Korsløkken
Fælleshuset, Johannes Larsens Vej 45
5220 Odense SØ

Kontorets åbningstider
  • Mandag, onsdag og fredag kl. 07:30 - 09:00 (personlig og telefonisk henvendelse)
  • Tirsdag og torsdag kl. 14:30 - 15:30 (personlig og telefonisk henvendelse)

Retningslinier for kontakt med ejendomsmesteren via e-mail. Ejendomsmesteren tjekker typisk kun sin e-mail én gang pr. arbejdsdag. Skriv gerne et tlf. nr. i din mail, så ejendomsmesteren kan kontakte dig. Ved alvorlige skader udenfor ejendomsmesterens normale arbejdstid, skal du benytte nødhjælpslisten.

For øvrige retningslinier for kontakt med ejendomsmesteren via e-mail læs her.

Nødhjælp

Du kan bruge vores AKUT HJÆLP, hvis der opstår et akut problem i din bolig udenfor normal arbejdstid. Vi gør dog opmærksom på, at du indenfor normal arbejdstid skal kontakte din ejendomsmester først. Er det ikke muligt at få fat i ejendomsmesteren, kan du ringe på akut-telefonnummer: 63 12 56 78

Vi gør opmærksom på, at det kun gælder i absolutte nødsituationer såsom: Sprængt vand/varmerør, stoppet toilet, Ituslået rude, indbrud eller lignede (der giver adgang til boligen), brand (i tilfælde af brand – ring 112), ingen el i boligen (tjek først sikringerne og relæet) og ingen varme i boligen (hvis det er mellem november og marts).

Via vores AKUT HJÆLP vil du modtage relevant hjælp og blive viderestillet til en person, der kan hjælpe dig. Du vil derfor blive spurgt om, hvilken afdeling du bor i, og hvad din adresse er.

Hvis De rekvirerer hjælp på ovenstående nummer, skal ejendomsmesteren underrettes herom i førstkommende arbejdsdags kontortid. BEMÆRK! at ved unødige tilkald kan De risikere selv at skulle betale regningen.

Læs om vores akut hjælp her (link)