Korsløkkeparken C

Afdelingen er en højhusbebyggelse beliggende ved Jens Juels Vej til den ene side og Nyborgvej til den anden side og med en god udsigt ind over byen.
Til gengæld for den koncentrerede byggemåde er der blevet nogle meget fine friarealer til legepladser og ophold for beboerne.
Nyborgvej er stærkt trafikeret, men der er tilkørsel og parkering fra den rolige side, som er Jens Juels Vej. Afdelingen råder over 30 garager, hvortil der sædvanligvis er nogen ventetid.
Der er kort afstand til bydelens forretninger, skole m.v. og ikke langt til det store forretningsområde ved Rosengårdscentret.
Mange lejligheder har fået foretaget moderniseringer af køkken eller badeværelse, og der er derved forskelle i huslejen svarende til den afholdte udgift. Der er elevator og fællesvaskeri i afdelingen.
Ved Nyborgvej er der tætte bybusforbindelser så at sige næsten til døren.

Dokument
Energimærkning Jens Juels Vej 2-14
Energimærkning Jens Juels Vej 2A
Energimærkning Jens Juels Vej 16-56
Ordensreglement
Vedligeholdelsesreglement
Energimærkning Nyborgvej 177

Ejendomskontor

Ejendomskontor
Jens Juels Vej 2B
5230 Odense M

Kontorets åbningstider
  • Mandag og onsdag kl. 07:30 - 09:00 (personlig henvendelse)
  • Tirsdag og torsdag kl. 14:30 - 15:30 (personlig henvendelse)
  • Fredag kl. 07:30 - 09:00 (personlig henvendelse)
  • Mandag, onsdag og fredag kl. 09:00 - 10:00 (telefonisk henvendelse)
  • Tirsdag og torsdag kl. 13:30 - 14:30 (telefonisk henvendelse)

Det vil være muligt at lægge en besked på telefonsvareren på tlf.: 66156676. Husk at opgive adresse og telefonnummer.

Retningslinier for kontakt med ejendomsmesteren via e-mail. Ejendomsmesteren tjekker typisk kun sin e-mail én gang pr. arbejdsdag. Skriv gerne et tlf. nr. i din mail, så ejendomsmesteren kan kontakte dig. Ved alvorlige skader udenfor ejendomsmesterens normale arbejdstid, skal du benytte nødhjælpslisten.

For øvrige retningslinier for kontakt med ejendomsmesteren via e-mail læs her.

Nødhjælp

Du kan bruge vores AKUT HJÆLP, hvis der opstår et akut problem i din bolig udenfor normal arbejdstid. Vi gør dog opmærksom på, at du indenfor normal arbejdstid skal kontakte din ejendomsmester først. Er det ikke muligt at få fat i ejendomsmesteren, kan du ringe på akut-telefonnummer: 63 12 56 78

Vi gør opmærksom på, at det kun gælder i absolutte nødsituationer såsom: Sprængt vand/varmerør, stoppet toilet, Ituslået rude, indbrud eller lignede (der giver adgang til boligen), brand (i tilfælde af brand – ring 112), ingen el i boligen (tjek først sikringerne og relæet) og ingen varme i boligen (hvis det er mellem november og marts).

Via vores AKUT HJÆLP vil du modtage relevant hjælp og blive viderestillet til en person, der kan hjælpe dig. Du vil derfor blive spurgt om, hvilken afdeling du bor i, og hvad din adresse er.

Hvis De rekvirerer hjælp på ovenstående nummer, skal ejendomsmesteren underrettes herom i førstkommende arbejdsdags kontortid. BEMÆRK! at ved unødige tilkald kan De risikere selv at skulle betale regningen.

Læs om vores akut hjælp her (link)