Korsløkkeparken

Afdelingen består af 80 rækkehuse, oprindeligt fra 1949, men løbende vedligeholdte og forbedrede, således at boligerne fortsat er eftertragtede. Bebyggelsen ligger ugeneret af gennemgående trafik og alligevel med adgang til både Nyborgvej og Rødegårdsvej som er de væsentlige trafikårer, der fører mod centrum, mod Rosengårdscentret og ud af byen.

Der er tætte bybusforbindelser til området og kort afstand til skole, butikker, kirke m.v. samt stiforbindelse til grønne områder.
Tilkørselsforholdene er gode og giver adgang til fælles parkeringsområder i afdelingen.

Individuelle moderniseringer i køkken eller badeværelser er udført i en del af boligerne, hvilket har medført tilsvarende forskelle i lejens størrelse.

Dokument
Beslutningsreferat ordinært afdelingsmøde 2024
Beslutningsnotat ordinært afdelingsmøde 2023
Ordensreglement
Vedligeholdelsesreglement

Driftscenter Korsløkken

Driftscenter Korsløkken
Johannes Larsens vej 45
5220 Odense SØ

Kontorets åbningstider
  • Mandag, onsdag og fredag kl. 07:30 - 09:00 (personlig og telefonisk henvendelse)
  • Tirsdag og torsdag kl. 14:30 - 15:30 (personlig og telefonisk henvendelse)

Det vil være muligt at lægge en besked på telefonsvareren på tlf.: 66156676. Husk at opgive adresse og telefonnummer.

Retningslinier for kontakt med ejendomsmesteren via e-mail. Ejendomsmesteren tjekker typisk kun sin e-mail én gang pr. arbejdsdag. Skriv gerne et tlf. nr. i din mail, så ejendomsmesteren kan kontakte dig. Ved alvorlige skader udenfor ejendomsmesterens normale arbejdstid, skal du benytte nødhjælpslisten.

For øvrige retningslinier for kontakt med ejendomsmesteren via e-mail læs her.

Nødhjælp

Du kan bruge vores AKUT HJÆLP, hvis der opstår et akut problem i din bolig udenfor normal arbejdstid. Vi gør dog opmærksom på, at du indenfor normal arbejdstid skal kontakte din ejendomsmester først. Er det ikke muligt at få fat i ejendomsmesteren, kan du ringe på akut-telefonnummer: 63 12 56 78

Vi gør opmærksom på, at det kun gælder i absolutte nødsituationer såsom: Sprængt vand/varmerør, stoppet toilet, Ituslået rude, indbrud eller lignede (der giver adgang til boligen), brand (i tilfælde af brand – ring 112), ingen el i boligen (tjek først sikringerne og relæet) og ingen varme i boligen (hvis det er mellem november og marts).

Via vores AKUT HJÆLP vil du modtage relevant hjælp og blive viderestillet til en person, der kan hjælpe dig. Du vil derfor blive spurgt om, hvilken afdeling du bor i, og hvad din adresse er.

Hvis De rekvirerer hjælp på ovenstående nummer, skal ejendomsmesteren underrettes herom i førstkommende arbejdsdags kontortid. BEMÆRK! at ved unødige tilkald kan De risikere selv at skulle betale regningen.

Læs om vores akut hjælp her (link)