Tankefuld II

Tankefuld II består af 44 variable og fleksible boliger og en driftsbygning, som skal servicere både Tankefuld I og II. Der er 5 boligtyper på 41- 97 m² alle i et plan, hvoraf 20 boliger er under 55 m². Huslejen i Tankefuld II spænder mellem kr. 3.976 – 6.539 afhængigt af boligens størrelse.

I bebyggelsen er der flere sammenhængende friarealer med åben forbindelse til parkeringsarealer for at fremme fællesskab og tryghed i bebyggelsen. Her vil der i løbet af 2024 blive etableret fælles ladestandere for afdelingens beboere. I de åbne fælles friarealerne er der mulighed for at etablerer legepladser, bålpladser eller mulighed for boldspil af mindre karakter. Alle indgange i stueplan udføres med niveaufri adgang for at sikre mest mulig tilgængelighed. Boliger i stueetagen har adgang til lille terrasse.

Boligafdelingen er røgfri. Det betyder, at hverken lejer eller dennes gæster må ryge i lejemålet.
En overtrædelse af dette forbud betragtes som en væsentlig misligholdelse og vil derfor medføre ophævelse/opsigelse af lejemålet.

Dokument
Beslutningsreferat ordinært afdelingsmøde 2024
Beslutningsnotat ordinært afdelingsmøde 2023
Plantegninger
Adresseplan
Udlejningsbrochure
Vedligeholdelsesreglement
Ordensreglement

Rønnows Gader 7
5700 Svendborg

Tlf: 62231099

ejd.svendborg@fabbo.dk

Kontorets åbningstider
  • Telefontider
  • Mandag, onsdag og fredag kl. 08.30-09.00
  • Torsdag kl. 15.00-15.30

Retningslinier for kontakt med ejendomsmesteren via e-mail. Ejendomsmesteren tjekker typisk kun sin e-mail én gang pr. arbejdsdag. Skriv gerne et tlf. nr. i din mail, så ejendomsmesteren kan kontakte dig. Ved alvorlige skader udenfor ejendomsmesterens normale arbejdstid, skal du benytte nødhjælpslisten.

For øvrige retningslinier for kontakt med ejendomsmesteren via e-mail læs her.

Nødhjælp

Du kan bruge vores AKUT HJÆLP, hvis der opstår et akut problem i din bolig udenfor normal arbejdstid. Vi gør dog opmærksom på, at du indenfor normal arbejdstid skal kontakte din ejendomsmester først. Er det ikke muligt at få fat i ejendomsmesteren, kan du ringe på akut-telefonnummer: 63 12 56 78

Vi gør opmærksom på, at det kun gælder i absolutte nødsituationer såsom: Sprængt vand/varmerør, stoppet toilet, Ituslået rude, indbrud eller lignede (der giver adgang til boligen), brand (i tilfælde af brand – ring 112), ingen el i boligen (tjek først sikringerne og relæet) og ingen varme i boligen (hvis det er mellem november og marts).

Via vores AKUT HJÆLP vil du modtage relevant hjælp og blive viderestillet til en person, der kan hjælpe dig. Du vil derfor blive spurgt om, hvilken afdeling du bor i, og hvad din adresse er.

Hvis De rekvirerer hjælp på ovenstående nummer, skal ejendomsmesteren underrettes herom i førstkommende arbejdsdags kontortid. BEMÆRK! at ved unødige tilkald kan De risikere selv at skulle betale regningen.

Læs om vores akut hjælp her (link)