Dagsordener og referater fra organisationsbestyrelsens møder

Her på siden kan du læse tilrettede versioner af dagsorden og referat af møder i FABs organisationsbestyrelse. På den måde kan du følge med i hvilke sager FABs organisationsbestyrelse behandler og hvilke beslutninger der træffes.

Som udgangspunkt gengives alle beslutninger i referaterne. Dog kan enkelte fortrolige punkter være udeladt (f.eks. personalesager).

Noget tekst i referaterne er desuden blevet tilrettet så f.eks. navne eller referencer til specifikke sager, leverandører, samarbejdspartnere eller byggesager er blevet anonymiseret. Dette sker med baggrund i persondataloven og/eller af fortrolighedshensyn. Desuden er dialogen på mødet omkring de enkelte emner udeladt eller forkortet af pladshensyn.

Ønsker du at læse et ældre referat, end du kan finde her på hjemmesiden, så kontakt chefkonsulent Lars Hauballe Frandsen på lhf@fabbo.dk

Dagsordener og Referater fra organisationsbestyrelsens møder.

Dokument
Referat af ordinært repræsentantskabsmøde 2019
Referat af ordinært repræsentantskabsmøde 2020
Referat af bestyrelsesmøde d. 4. marts 2021
Dagsorden til bestyrelsesmøde d. 6. maj 2021