Regler for husdyrhold

I Boligselskabets afdelinger er det beboerne der træffer beslutninger om der må holdes husdyr.
Der vil derfor i nogle afdelinger kunne gives tilladelse til at holde enten en hund eller en kat, mens der i andre afdelinger ikke kan gives tilladelse.

Som beboer kan man altid stille forslag til det årlige beboermøde om ændringer i reglerne om husdyrhold.

Hent Regler for husdyrhold
  • 16. april 2015