Afdelingens økonomi

Hver enkelt boligafdeling i FAB er en økonomisk selvstændig enhed og har således sin egen økonomi, som ikke blandes sammen med de andre afdelinger.

Afdelingens budget vedtages hvert år på det ordinære afdelingsmøde. Budgettet skal naturligvis overholdes. Normalt vil “ikke-budgetlagte” ønsker ikke opfyldes, men det kan søges medtaget i det kommende års budget ved at indsende et forslag til det næste ordinære afdelingsmøde.

Afdelingens årsregnskab skal godkendes af afdelingsbestyrelsen. Budgettet fremlægges til godkendelse på det ordinære afdelingsmøde.

Op til afdelingsmødet får afdelingsbestyrelsen hjælp og vejledning af BUB-afdelingen i samarbejde med økonomiafdelingen ift. regnskab og budget.