Konto 119 204 – Afdelingsbestyrelsens kurser

Denne konto bruges til at betale kurser for afdelingsbestyrelsesmedlemmerne. Du kan f.eks. deltage i kurser gennem Danmarks Almene boliger (bl.dk). Er du interesseret i at tilmelde dig et kursus, så skriv til BUB for rådgivning og tilmelding. Det er ganske frivilligt og ment som et tilbud til dig i afdelingsbestyrelsen. Det er din afdeling, der betaler for din deltagelse.

BUB afholder Bestyrelsesforum tre gange om året, hvor alle afdelingsbestyrelser inviteres. Temaerne er forskellige fra gang til gang, men vi bestræber os på at prioritere netværk og nyttig viden omkring bestyrelsesarbejdet. Har du nogle ideer til temaer til Bestyrelsesforum så kontakt BUB. Deltagelse i Bestyrelsesforum er gratis.