Afdelingsbestyrelsens kurser (konto 119 204)

Denne konto bruges til at betale kurser for afdelingsbestyrelsesmedlemmerne.