Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb (konto 119 200)

Denne konto bruges på diverse udgifter til afdelingsbestyrelsen.

Vi henstiller til at afdelingsbestyrelsen udviser sparsommelighed, se evt. vedtægternes § 16 stk. 3 om rimelige udgifter.

Eksempler på rådighedsbeløbets anvendelse:

  • Forplejning ved bestyrelsesmøder
  • Udgifter til ordinære møder
  • Kontorartikler
  • Supplerende kontorinventar og -maskiner
  • Telefontilskud (hvis det er vedtaget, kr. 300,00 pr. kvartal, betales bagud)
  • Abonnementsudgifter

Afdelingsbestyrelsen skal selv fremlægge specificeret regnskab over rådighedsbeløbet (konto 119 200) til det ordinære afdelingsmøde. Det kan nemt trækkes fra bestyrelsesportalen, det der skal bruges til fremlæggelsen, vi hjælper dig også gerne i BUB-afdelingen.

Ved afregning skal bilag indeholde:

Beskrivelse af køb (fx kontorartikler, diverse forplejning, julefrokost for afdelingsbestyrelsen (husk af de gældende regler skal følges, fås i BUB-afdelingen).

Der skal være to underskrifter på alle bilag, inden de scannes ind til afregning.