Konto 119 200 – Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb

Denne konto bruges på diverse udgifter til afdelingsbestyrelsen.

Vi henstiller til at afdelingsbestyrelsen udviser sparsommelighed, se evt.  FABs vedtægter § 20 stk. 12.

Eksempler på rådighedsbeløbets anvendelse:

  • Forplejning ved bestyrelsesmøder
  • Udgifter til ordinære møder
  • Kontorartikler
  • Supplerende kontorinventar og -maskiner
  • Telefontilskud (hvis det er vedtaget, kr. 300,00 pr. kvartal, betales bagud)
  • Abonnementsudgifter

Afregning sker ved at sende en mail til mjt@fabbo.dk.

Ved afregning skal bilag indeholde:

Beskrivelse af køb.

Der skal være to underskrifter på alle bilag, inden de sendes ind til afregning.