Driftspersonalet i afdelingen

Den daglige pasning af ejendomme og udeområder står driftspersonalet for. Vores driftspersonale bliver ansat af FAB, og afdelingsbestyrelsen orienteres om ansættelser og afskedigelser af driftspersonalet.

Et godt samarbejde mellem afdelingsbestyrelsen og ejendomsfolkene er vigtigt. Afdelingsbestyrelsen kan dog ikke diktere eller påtale driftspersonalet om arbejdets udførelse. Henvendelser herom skal rettes til personalets nærmeste leder.