Ejendomsfunktionærer i afdelingen

Den daglige pasning af ejendommen og ejendommens udeområder står ejendomsfolkene i afdelingen for.

Vores ejendomsfolk bliver ansat af FAB, og det er inspektøren eller driftsmesteren som er deres nærmeste leder. Afdelingsbestyrelsen orienteres om ansættelser og afskedigelser af ejendomsfolk.

Et godt samarbejde mellem afdelingsbestyrelsen og ejendomsfolkene er gavnligt.

Afdelingsbestyrelsen er ikke berettiget til at give FAB’s ejendomsfolk nogen form for påtale eller instruktion om arbejdets udførelse. Henvendelser herom skal rettes til ejendomsfolkenes leder, som er inspektøren for afdelingen.