Er det rigtigt, at nogle befolkningsgrupper får en bolig hurtigere end andre?

Nej, nej og atter nej. – ALLE søger på lige fod på ventelisten, og det er fuldstændigt lige meget om man er hvid, sort, høj, lav, tyk eller tynd. – Lejemålene tilbydes altid til de ansøgere, der har stået længst tid på ventelisten til de givne boliger.
De eneste tilfælde, hvor man kan gå ’uden om’ ventelisten, er hvis man tildeles et lejemål gennem kommunens sociale myndigheder i forbindelse med et akut boligproblem, men så har man opnået boligen gennem kommunen og ikke gennem boligselskabets venteliste.