Fritidsaktivitetskontoen (konto 119 400)

Denne konto bruges på at fremme aktiviteter og det sociale fællesskab for afdelingens beboere.

Vi henstiller til at afdelingsbestyrelsen udviser sparsommelighed, se evt. vedtægternes § 16 stk. 3 om rimelige udgifter.

Eksempler på fritidsaktivitetskontoens anvendelse:

  • Tilskud til beboeraktiviteter i fælleshuset
  • Tilskud til beboerarrangementer for eksempel Skt. Hans fest, fællesspisninger og udflugter
  • Tilskud til bankoaftner

Ved afregning skal bilag indeholde:

  • Beskrivelse af aktivitet (kort)
  • To underskrifter på alle bilag, inden de scannes ind til afregning.