Habilitetserklæring

Når du bliver valgt ind i en afdelingsbestyrelse, beder vi dig om at udfylde et habilitetsskema, som vi sender til dig. Et habilitetsskema er oplysninger om eventuel tilknytning til leverandører m.v.

Vi  beder om at udfylde habilitetserklæringer for, at vi som boligorganisationen kan opfylde vores pligter vedrørende evt. inhabilitet i henhold til lov om almene boliger § 17 og § 18.  Det kan blandt andet ske ved at udfylde et spørgeskema vedrørende bestemmelserne samt underskrive en erklæring herom.

Habilitetserklæringen bliver sendt på mail med et link til udfyldelse.