Har jeg fordel af allerede at bo i én af FABs lejemål?

Ja, bor du allerede i én af Fyns almennyttige Boligselskabs lejemål, har du fortrinsret i forbindelse med ansøgningen af en ny bolig, såfremt du samtidig fraflytter det lejemål, du bor i nu. – Derfor kan man ikke opnå fortrinsret, hvis et par går fra hinanden, og det kun er den ene part, der flytter. – Ønsker begge parter at fraflytte det nuværende lejemål, er det kun den ene, der kan opnå denne fortrinsret. Hvem af jer det skal være, finder i selv frem til.
Ovenstående regler gælder kun for den eller de personer, der står på lejekontrakten, man opnår altså ikke fortrinsret, hvis man fraflytter en bolig, man har fremlejet.