Hvad er ‘oprykkerventelisten’?

Når du har fået en bolig i Fyns Almennyttige Boligselskab, kan du komme på ‘oprykkerventelisten’.

På oprykkerventelisten får du fortrinsret til en anden bolig i FAB, såfremt du flytter fra din egen bolig.

Det koster ikke ekstra at stå på ‘oprykkerventelisten’, men det kræver, at du er skrevet op på den almindelige venteliste og betaler det årlige gebyr.
Din anciennitet på ‘oprykkerventelisten’ går fra den dato, du flyttede ind i boligen.

Hvis du har været udmeldt, og melder dig ind imens du er lejer i en af vores boliger, vil din anciennitet være fra den dato du blev opnoteret.

Lejere med tidsbegrænsede kontrakter opnår ikke en plads på oprykkerventelisten, og kan ikke søge med fortrinsret.

 

Tidsbegrænsede kontrakter

Hvis du har opnået en tidsbegrænset bolig, og fået en tidsbegrænset lejekontrakt, skal du være opmærksom på at du ikke opnår en plads på oprykkerventelisten. Ved tidsbegrænsede kontrakter bibeholder du dit ansøgernummer og din anciennitet, men du kan ikke søge med fortrinsret. Det vil fremgå på tilbudsbrevet og lejekontrakten, hvis en bolig er tidsbegrænset.