Hvad nu hvis jeg ikke er tilfreds med flytteafregningen?

Hvis der er nogle enkelte punkter på flytteafregningen, som du ikke helt kan forstå så kontakt den medarbejder, der har lavet flytteafregningen på telefon 63 12 56 00, så kan du formentlig få en forklaring på sammenhængen over telefonen.
Mener du, at du er blevet opkrævet for nogle udgifter, som ikke fremgår af synsrapporten, eller mener du, at der nogle ting du ikke bør hæfte for i forbindelse med istandsættelsen, så skal du skrive en indsigelse til boligselskabet og præcist angive, hvad du ikke kan acceptere. Herefter vil sagen blive undersøgt, og du vil modtage et svar fra boligselskabet.
Er du ikke tilfreds med boligselskabets afgørelse, kan sagen indbringes for Beboerklagenævnet, hvor et uvildigt nævn, så vil se på sagen.