Hvad skal jeg gøre, hvis der går noget i stykker i min bolig?

Er du ude for, at der går noget i stykker i din bolig, så skal du kontakte ejendomsmesteren. Så vil han komme og se på sagerne, ligesom han vil bestille en håndværker til at udføre arbejdet, hvis det er nødvendigt.
Er skaden sket som følge af normal brug af boligen (slid og ælde), så betaler boligselskabet udgiften, men hvis det er noget, som du har ødelagt, så vil du blive opkrævet hele eller noget af udgiften til udbedring af det ødelagte. Opkrævningen vil ske over huslejen, så du skal ikke betale noget her og nu, men vil få tilsendt en kopi af fakturaen og besked om, hvornår beløbet pålægges din husleje.
Sker der en pludselig skade udenfor ejendomsmesterens normale arbejdstid (f.eks. i weekenden), hvor udbedringen ikke kan vente til næste arbejdsdag, så kan du selv kontakte en af håndværkerne på afdelingens ’Nødhjælpsliste’, som du har fået udleveret af ejendomsmesteren, og som også kan findes her på hjemmesiden under din afdelings oplysninger. – Reglerne er her de samme, skyldes skaden noget du har ødelagt, så vil du blive opkrævet udgiften over huslejen.
Tilkalder du en håndværker fra nødhjælpslisten unødigt, så kan du også komme til at betale for hele eller dele af udgiften for hans arbejde.