Hvad sker der, hvis jeg ikke betaler min husleje til tiden?

Du vil modtage en betalingspåmindelse, og i den forbindelse vil du også blive opkrævet et gebyr. – beløbet forfalder i det øjeblik, at FAB sender rykkeren.
Dette vil også ske, selvom du ’kun’ betaler din husleje én dag for sent!
Betaler du heller ikke din husleje inden fristen i den første betalingspåmindelse, vil du modtage en ophævelse af lejemålet, og senere vil sagen blive overgivet til advokat.
Husk derfor at betale din husleje til tiden, så du undgår unødige gebyrer og advokatomkostninger.
Boligselskabet giver under ingen omstændigheder henstand med huslejen!