Hvor lang er opsigelsesfristen?

Du har 3 måneders opsigelse til den 1. i en måned. Det vil sige, at hvis boligselskabet modtager din opsigelse f.eks. den 12. januar begynder dine 3 måneders opsigelse fra 1. februar og tre måneder frem. Du hæfter altså i dette tilfælde for husleje til og med april måned.
Du kan sagtens fraflytte boligen inden de tre måneder, og boligselskabet vil naturligvis forsøge at leje boligen ud med det samme, men hvis det ikke lykkedes, kan du risikere at skulle betale husleje i hele opsigelsesperioden.