Hvordan optjener og bibeholder jeg min anciennitet på ventelisten?

For at optjene anciennitet på ventelisten skal du blot betale det årlige ajourføringsgebyr.
Opnår du en bolig i selskabet, skal du fortsætte med at stå på ventelisten, hvis du vil bibeholde din anciennitet.
Vælger du ikke at betale det årlige gebyr, skal du starte forfra, hvis du senere vil skrives på venteliste til en bolig; dette gælder uanset om du bor hos Fyns almennyttige Boligselskab eller ej.