Hvordan sker den årlige afregning af vand, varme og el?

Betaler du direkte til forsyningsselskaberne, så får du også tilsendt den årlige opgørelse fra dem.
Betaler du sammen med din husleje f.eks. a’conto varme, så vil der blive foretaget en årlig aflæsning af målerne i din bolig. – Der vil komme opslag i god tid om, hvornår aflæseren kommer.
Det er vigtigt, at du sørger for at aflæseren kan få adgang til din bolig, så du er sikker på, at din udgift bliver beregnet korrekt. – Kan du ikke selv være hjemme, så kan du aflevere en nøgle hos ejendomsmesteren eller hos en nabo, og give aflæseren besked om, hvor han kan hente din nøgle.
Du vil modtage din årsopgørelse cirka fire måneder efter aflæsningen, og tilbage- eller efterbetalingen vil herefter blive reguleret på din husleje.