Hvorfor ændrer min placering på ventelisten sig?

Boligselskabet lejer boliger ud på baggrund af ansøgningsdatoen dvs. den dato du skrev dig op og indbetalte gebyr for første gang. Dit nummer på ventelisten er dit nummer d.d. i forhold til antal aktive ansøgere. I morgen kan dit nummer være højere på grund af at passive ansøgere med en gammel ansøgningsdato er gjort aktive eller en lejer, som bor i afdelingen har skrevet sig op til en større eller mindre bolig. Ansøgere med bolig i én afdeling har fortrinsret til at søge en anden bolig i samme afdeling.