Hvornår kan jeg få nøglerne til boligen?

Du kan få udleveret nøglerne senest på den dag, hvor din lejekontrakt begynder f.eks. den 1. i en måned. – Det nærmere tidspunkt for udlevering af nøgler aftaler du med ejendomsmesteren, husk dog på at det skal ske i hans normale arbejdstid.
Er boligen blevet klar til overtagelse før den planlagte indflytningsdag, kan du godt få nøglerne udleveret tidligere end den dato der fremgår af din lejekontrakt. Du skal dog så betale husleje fra den dag, du får udleveret nøglerne.
NB: Husk at medbringe kvittering for indbetalt indskud og husleje, ellers må ejendomsmesteren ikke udlevere nøglerne til dig.