Jeg har søgt bolig igennem flere år, hvorfor har jeg ikke fået tilbudt en?

Tænk nøje over, hvilke boligtyper du søger. Hvis du udelukkende søger f.eks. rækkehuse i de meget populære afdelinger, så kan der gå mange år endnu, da der som oftest ikke er ret mange fraflytninger fra disse boligtyper, og der samtidigt er mange skrevet på venteliste til disse boliger.
Står du og skal bruge en bolig i den nærmeste fremtid, så undersøg om der eventuelt er andre afdelinger med kortere ventetid, end der hvor du søger nu, hvor det kunne være interessant at bo. Du kan altid ændre på din ansøgning, og det vil fortsat være datoen for din første betaling, der er gældende for din placering på ventelisten.