Må jeg holde husdyr i boligen?

Små dyr i bur eller akvarium (typisk fugle eller fisk) må du altid have i din bolig, dog således at der ikke opstår lugt- eller støjgener, der kan genere naboerne.
Du må have hund og/eller kat, hvis det er tilladt i boligafdelingen. Det fremgår af boligafdelingens ordensreglement som kan ses under afdelinger her på fabbo.dk.

Når der i en boligafdeling er forbud mod husdyr, anbefaler vi at du undgår at have besøg af husdyr eller passe et husdyr. Er husdyret ofte på besøg eller passer du et husdyr i et omfang så det kan sidestilles med et husdyrhold, kan det betragtes som om du har husdyr. Ulovligt husdyrhold kan medføre opsigelse af dit lejemål.

Hvis du har en hund og/eller kat, så sørg for kun at søge en ny bolig i de boligafdelinger, hvor det er tilladt at have en hund og/eller kat. – Der kan ikke efterfølgende gives dispensation, hvis du er flyttet ind, hvor det ikke er tilladt at holde hund eller kat. Det fremgår også på BoligØen.dk hvilke afdelinger der er tilladelse til husdyr når du søger en ny bolig.