Mødereferat fra afdelingsbestyrelsesmøde

Forud for et bestyrelsesmøde bør der være udleveret en dagsorden til medlemmerne af afdelingsbestyrelsen.

Dagsorden til bestyrelsesmøder skal gøres tilgængelig for alle lejere i afdelingen.

Afdelingsbestyrelsen skal tage referat af afdelingsbestyrelsesmøder.

Skabelon til referater ligger på BestyrelsesWeb. Skabelonen er kun til bestyrelsesmøder.

Referatet skal efter mødets afholdelse indsendes til BUB-afdelingen, som sørger for at eventuelle spørgsmål bliver besvaret, og referatet bliver sendt retur til formanden.

Det kommenterede referatet skal gøres tilgængelig for alle lejere senest 4 uger efter mødets afholdelse. Afdelingsbestyrelsen skal dog huske, at der ikke må være personlige informationer på det offentliggjorte referat.

Beslutninger truffet på mødet skal være ført til referat.

Ordinære/ekstraordinære afdelingsmøder
Afdelingsbestyrelsen kan tage referat fra ordinære/ekstraordinære afdelingsmøder.
FAB udarbejder beslutningsreferat fra såvel ordinære som ekstraordinære afdelingsmøder og disse referater kommer på FABs hjemmeside under den pågældende afdeling.
FAB kommenterer ikke på bestyrelsens eventuelle referater fra ordinære/ekstraordinære afdelingsmøder og disse referater kommer ikke på hjemmesiden.