Ordens- og vedligeholdelsesreglementer

I alle afdelinger i FAB findes der et ordensreglement og et vedligeholdelsesreglement. Disse reglementer bliver udleveret sammen med lejekontrakten til nye beboere. Ændringer og/eller tilføjelser til eksisterende reglementer skal vedtages på et ordinært afdelingsmøde.