Repræsentantskabet i FAB

Hver boligafdeling i FAB er berettiget til mindst et medlem i selskabets repræsentantskab, som er den øverste myndighed i selskabet. Antallet af afdelingens repræsentanter fremgår af FABs vedtægter, § 5, stk. 2.

På afdelingens stiftende afdelingsmøde, bliver det besluttet om det er afdelingsmødet eller afdelingsbestyrelsen der vælger repræsentantskabsmedlemmer.

Sker der ændringer i afdelingens repræsentantskabsmedlemmer, vil vi gerne vide det. Dette er til når vi sender materiale ud til repræsentantskabsmøde, at det så er de korrekte som modtager dette.

Det er repræsentantskabet der på det ordinære møde i november vælger medlemmer til organisationsbestyrelsen. Repræsentantskabet vælger medlemmer til bestyrelsen blandt boligorganisationens boligtagere og disse myndige husstandsmedlemmer.

Find referater fra møder i repræsentantskabet her.