Repræsentantskabet i FAB

Hver boligafdeling i FAB er berettiget til mindst et medlem i selskabets repræsentantskab, som er den øverste myndighed i selskabet. Antallet af afdelingens repræsentanter fremgår af selskabets vedtægter, se eventuelt kapitel 2, §3, stk. 2.

På afdelingens stiftende afdelingsmøde, bliver det besluttet om det er afdelingsmødet eller afdelingsbestyrelsen der vælger repræsentantskabsmedlemmer.

Sker der ændringer i afdelingens repræsentantskabsmedlemmer, vil vi gerne vide det. Dette er til når vi sender materiale ud til repræsentantskabsmøde, at det så er de korrekte som modtager dette.

Find referater fra møder i repræsentantskabet her.