Repræsentantskabet i FAB

Hver boligafdeling i FAB er berettiget til mindst et medlem i selskabets repræsentantskab, som er den øverste myndighed i selskabet. Antallet af afdelingens repræsentanter fremgår af FABs vedtægter, § 5, stk. 2.

På afdelingens stiftende afdelingsmøde, bliver det besluttet, om det er afdelingsmødet eller afdelingsbestyrelsen, der vælger repræsentantskabsmedlemmer.

Sker der ændringer i afdelingens repræsentantskabsmedlemmer, vil vi gerne vide det, så det er de korrekte som modtager materiale til repræsentantskabsmødet.

Det er repræsentantskabet der på det ordinære møde i november vælger medlemmer til organisationsbestyrelsen. Repræsentantskabet vælger medlemmer til bestyrelsen blandt boligorganisationens boligtagere og disse myndige husstandsmedlemmer.

Find referater fra møder i repræsentantskabet her.