Udbetaling ved udlæg

Udgifter til spiritus og tobak dækkes ikke.

Ved enhver form for afregning / udbetaling, skal der være indsendt bilag som er kvittering / bon / faktura og der skal være to underskrifter på. Al afregning sker elektronisk, det vil sige at bilagene scannes og sendes ind på mail. Der afregnes løbende og vi har bankoverførsler hver tirsdag og torsdag.