Årets første formandsmøde i FAB – nu i digital version

Tirsdag d. 9. marts var afdelingsformændene i FAB inviteret til årets første formandsmøde. For første gang i boligorganisationens historie blev formandsmødet afholdt digitalt, og det gik over al forventning med et flot fremmøde og en engageret deltagergruppe.

Temaet for formandsmødet var ’strategiens røde spor – vi tager vores almene og sociale ansvar alvorligt’. En indsats der bl.a. dækker over nye sociale tiltag og partnerskaber, men også et betydeligt fokus på at udvikle beboerdemokratiet fremadrettet i FAB.

Særligt det sidste fik afdelingsformændene fingrene helt ned i, idet de fik mulighed for at udveksle erfaringer på tværs og bringe nye gode ideer på banen, som kan være med til at udvikle beboerdemokratiet i deres egen afdeling. Samtidig blev formændene orienteret om, hvordan den nyoprettede afdeling ’beboerdemokrati og udvikling af boligområder’ kan hjælpe og understøtte afdelingerne i dette arbejde.

’Vi tager vores almene og sociale ansvar alvorligt’ vil være et tilbagevendende fokus på både formandsmøder og kurser i beboerdemokratiet i hele 2021. Mødet var således startskuddet til en proces, hvor vi forhåbentlig vil se en lang række nye initiativer og ideer blomstre i afdelingerne, som vil gøre beboerdemokratiet i FAB endnu stærkere.

Du kan finde inspiration og værktøjer til at arbejde med beboerdemokratiet på www.demokratinet.dk.

  • 11. marts 2021