Afdelingsmøder: Aflysning af afdelingsmøder 2021

Som I ved, har vi tidligere meldt ud at afdelingsmøderne 2021 blev udskudt. Såvel administrationen som organisationsbestyrelsen har drøftet afdelingsmøderne og hvorvidt de skulle afholdes eller aflyses.

På møde den 6/5 2021 besluttede organisationsbestyrelsen, at afdelingsmøderne 2021 aflyses, så de næste ordinære afdelingsmøder afholdes januar/februar 2022.

 

Overvejelser og begrundelser for aflysning af afdelingsmøder 2021
Det er først nu med genåbningen af landet, at det er blevet muligt at afholde møder i beboerdemokratiet. Når der indkaldes til ordinært afdelingsmøde er det med fire ugers varsel. FAB ville først nu kunne indkalde til møder, hvor de første møder kunne afholdes medio/slut juni.

Vi har over 90 afdelinger og med en sommerferie i nær fremtid samt det faktum, at pga. corona har forskellige opgaver i administrationen været udskudt og som nu igangsættes, ville vi først kunne have afviklet alle afdelingsmøder hen i oktober- november måned. På det tidspunkt vil der være mindre end tre måneder til afdelingsmøderne 2022 skulle afholdes i januar-februar 2022. Vurderingen har derfor været, at det ikke ville give mening at holde to afdelingsmøder så tæt på hinanden og derfor er beslutningen at møderne for 2021 aflyses.

 

Valg til bestyrelsen 2021
Valgperioderne forlænges kun indtil næste ordinære møde. Så dem, der er på valg i 2021, vil komme på valg i 2022 og da kun for et år til 2023. Det giver lidt udfordringer med, at mange vil være på valg samme år – og nogen vælges for en restperiode og andre for hel periode. Men sådan er det fastlagt fra ministeriets side omkring de midlertidige regler.

 

Budget
Alle afdelingernes budgetter for 2021/2022 er godkendt. Syv afdelinger har haft budgettet til urafstemning i februar, hvor alle syv blev godkendt. Budgetter for de øvrige afdelinger er godkendt af organisationsbestyrelsen på møde den 4/3 2021. Afdelinger hvor der sker huslejestigninger som følge af budget 2021/2022 har fået varsel om dette.

 

Allerede indkomne forslag til afdelingsmøde
De forslagsstillere som allerede har indsendt forslag, vil blive kontaktet forud for afdelingsmøde 2022, for at høre om de opretholder deres forslag eller der er sket ændringer.

 

Stiftende afdelingsmøder
I FABs nye afdelinger vil der blive afholdt stiftende afdelingsmøde sommeren 2021. Det gælder for tre afdelinger: Plums Gård, Gartnerbyen og Tankefuld II.

 

Afdelinger med ekstraordinært afdelingsmøde
Der er nogle afdelinger, hvor inspektørerne er ved at klargøre materiale til renoveringsprojekter. Renoveringerne kan igangsættes på baggrund af en flertalsbeslutning på et afdelingsmøde og der vil derfor blive indkaldt til ekstraordinært afdelingsmøde i afdelinger med forestående renoveringsprojekter. Det vil kun være punktet om renovering, som er på dagsordenen.

De afdelinger det er relevant for, vil høre fra deres inspektør inden sommerferien.

  • 18. maj 2021