Ansvar ligger i dna’et hos FAB

En bæredygtig tankegang har præget FAB i mange år.
FAB blev i 2015 belønnet med Odense Kommunes Bæredygtighedspris for renoveringen af Korsløkken, som strakte sig over seks år og blev færdig i 2020.

”Den almene sektor går mange gange forrest. Som en stor, professionel bygherre, der årligt bygger for 6-700 millioner kroner, har vi et samfundsmæssigt ansvar for at være en del af den grønne omstilling” siger Byggechef i FAB, Henrik Max Rasmussen.

I FABs strategi ligger også en ambition om at være socialt ansvarlig. FAB indgik som den første bygherre samarbejde med Byg til vækst tilbage i 2013.

Formand for FABs bestyrelse, Erling Nielsen, finder det naturligt, at FAB skal engagere sig i og tage ansvar for både miljømæssig og social bæredygtighed.

– At være et alment boligselskab handler ikke kun om bygninger og udlejning af boliger. Som selskab vil vil gerne tage ansvar og bidrage til positiv vækst og udvikling af boligsociale tiltag, som bidrager til det gode liv. Det sociale ansvar er en del af vores dna og FABs grundlæggende værdier.

Læs hele artiklen i Byer i udvikling

  • 17. marts 2021