BL Kredsvalg 2024

 

BL, Danmarks Almene Boliger, er interesse- og brancheorganisation for de almene boligorganisationer og den ene million mennesker, der bor i almene hjem.

BL’s demokratiske struktur hviler på 11 kredse, som hvert andet år vælger en formand og en næstformand samt et antal kredsrepræsentanter. Samlet er repræsentanterne i de 11 kredse BL’s øverste myndighed.

I april 2024 afholdes kredsvalg i 3. kreds, som FAB er en del af. 3. kreds består af knap 45.000 almene boliger i de 10 fynske kommuner kredsen dækker. Kredsen arbejder bl.a. med at udvikle og udbrede BL’s boligpolitik, understøtter demokratiet, samarbejder med kommunerne og mange andre ting.

Pt. er det Erling Nielsen, formand i FAB, som er valgt som formand for 3. kreds.

Personer som er tilknyttet FAB enten som bestyrelsesmedlem, som ansat, som medlem af en afdelingsbestyrelse eller som medlem af FAB’s repræsentantskab kan opstille til valget.

Du kan læse mere om valget på Kredsvalg 2024 (BL.dk)

Er du interesseret i at opstille til valget i 3. kreds, kan du kontakte FAB på beboerdemokrati@fabbo.dk.

  • 12. marts 2024