COVID19/CORONA: Vigtig information til FABs samarbejdspartnere

Kære FAB-samarbejdspartner,
I forbindelse med regeringens tiltag for at begrænse Corona-virus i Danmark, er vi i FAB nødt til at indrette vores daglige drift og beboerservice – herunder diverse vedligehold – i forhold til Corona-pandemien, så vi bakker op om myndighedernes tiltag for at forhindre spredning af smitten.


Bemanding af ejendomskontorer under Corona

Alle vores ejendomsfunktionærer og inspektører tilpasser vores beboerservice, så vi så vidt muligt minimerer al fysisk kontakt med vores beboer, men også med jer.

FABs ejendomskontorer vil stadig være bemandet med en FAB-medarbejder og vores beboere skal stadig kontakte os, når de har brug for hjælp ved at ringe eller maile til kontorerne – ikke ved at møde op fysisk.

Skal I udføre en opgave for os, vil vi opfordre jer til så vidt muligt også at minimere al kontakt med vores ansatte. Brug mail og telefon i videst muligt omfang, eller hold udendørs møder med afstand.


Begrænset vedligehold og service, særligt inde i boligerne

Som boligselskab er vi forpligtet til stadig at yde en forsvarlig drift og sørge for tryghed i vores boligområder. Vi yder derfor en begrænset beboerservice, og ændrer på udvalgte rutiner og praksisser, så vi minimerer al ikke-nødvendig fysisk kontakt.

Under Corona-udbruddet vil vi kun gennemføre den mest nødvendige beboerservice i boligerne, særligt i forhold til indendørs reparationer og vedligehold og udskyder derfor alle ikke-akutte og uopsættelige vedligeholdelsesopgaver til efter krisen. Vores inspektører og ejendomsfunktionærer vurderer behovet løbende fra sag til sag. Er I i tvivl om opgavens prioritet, skal I kontakte ansvarlig inspektør eller ejendomsmester for afdelingen.


Omtanke og samfundssind – beskyt vores udsatte beboere

Mange af vores beboere er ældre og udsatte og dem gælder det om at tage særligt hensyn til og beskytte mod smitte. Vi opfordrer til at I – ligesom os – viser omtanke og nøje følger myndighedernes retningslinjer, når I færdes i vores boligområder ifm. løsning af en opgave.


Byggerier og helhedsplaner

Indtil videre opretholdes aktiviteterne på vores byggepladser, men der skal naturligvis tages passende forholdsregler. Har du spørgsmål vedrørende vores byggesager og helhedsplaner, kan du kontakte projektlederne for de enkelte byggesager.


Fremrykning af betalinger

Vi ved, at krisen får store konsekvenser for alle i det danske samfund, herunder mange af vores leverandører. For at hjælpe så godt, vi kan, har vi besluttet at fremrykke betaling af alle faktura – og opfordrer om muligt alle jer til at gøre ligeså.

Fremrykning af betalinger sker frem til d. 31. marts, hvor vi vil betale fakturaer når de har været gennem vores almindelige godkendelsesregler i FAB. Det betyder, at vi tilsidesætter de normale betalingsbetingelser og betaler så hurtigt som muligt.

Vi ser frem til at genoptage almindelig drift og service, når udbruddet er overstået. Indtil da må vi alle gøre en ekstra indsats, for at få krisen afviklet så godt som muligt.

Med venlig hilsen
Jacob Michaelsen, FABs Direktør

 

Du kan hente hente nyheden som pdf her.

  • 20. marts 2020