Den grønne vej i FAB

I FAB vil vi gå den grønne vej med vores beboere.
Derfor har vi et særligt fokus på at fremme bæredygtig og miljøvenlig beboeradfærd. Det betyder, at vi vil inddrage og informere vores beboere om miljøvenligt forbrug og grøn adfærd.

For at få en bedre indsigt i, hvordan vores beboere arbejder med natur, biodiversitet og bæredygtighed, og hvordan FAB kan blive endnu bedre til dette, har vi taget en snak med Karin Wemmelund, som bor i seniorbofællesskabet Syrenlunden i Brenderup.
Syrenlunden er et eksempel på en afdeling i FAB, som står i naturens tegn. Her har de både nyttehaver, regnvandstønder, drivhus, solceller, kompostbeholdere, en sø med fredede vandsalamandere, som de passer på, samt et stort skovområde, de kalder for ’Vildmarken’.

I bofællesskabet har Karin sammen med tre andre naturelskere oprettet en lille naturgruppe kaldet ”Mere Natur i Syrenlunden”. Sammen forsøger de at bringe mere biodiversitet og vild natur til afdelingen. Gruppen har eksempelvis anlagt et stort bed med danske hjemmehørende planter, som gavner mange insekter og små dyr:

Vi kan se, hvor meget det gavner. Med de planter, vi har sået nu, der har vi set to nye sommerfuglearter, vi aldrig har set før! Det er kontant afregning. Det er simpelthen så hurtigt, vi ser resultater. Det er bare inspirerende,” fortæller Karin.

I FAB vil vi gerne skabe rammerne for, at vores beboere kan inkorporere bæredygtighed i deres afdelinger, netop som Karin og hendes naturgruppe har gjort. Derfor har FAB i samarbejde med Vild Med Vilje givet mulighed for, at Syrenlunden og flere andre afdelinger i FAB kunne få et gratis besøg af en biolog fra rådgivningsvirksomheden Habitats. Herigennem fik afdelingerne analyseret og bedømt deres nuværende biodiversitetsindsats, og fik efterfølgende konkrete forslag til, hvordan afdelingerne i højere grad kan integrere biodiversitet i deres områder.

Udover at være engageret i sin egen lille naturgruppe er Karin også en del af Det Grønne Udvalg i FAB. Udvalget består af medlemmer fra organisationsbestyrelsen, administrationen, driften samt beboere, og skal sikre, at FAB arbejder struktureret og målrettet med bæredygtighed.
Karin er derfor med til at hjælpe FAB med at finde spændende og nytænkende initiativer, som kan skubbe FAB og vores afdelinger i en grønnere retning. Karin fortæller os blandt andet, at hun får en masse inspiration og motivation til det grønne arbejde i Syrenlunden:

Jeg synes, at jeg får en masse viden og støtte inde i Det Grønne Udvalg. Det er søde og inspirerende mennesker, som man kan hente en masse energi af. Det er vigtigt det, de arbejder med. Så der suger jeg noget til mig. Jeg har simpelthen sagt til mig selv, at nu forpligter jeg mig til at give det videre oppe i bofællesskabet, sådan at alle er med på, at det er altså alvor med FAB. Man mener det.

Vi er enormt glade og stolte over, at vi i FAB har så engagerede beboere som Karin og hendes naturgruppe, som har en særlig interesse og passion for bæredygtighed og natur.
Vi glæder os til at gå den grønne vej sammen med jer.

  • 2. marts 2022