FAB modtager miljødiplom for renovering af Korsløkken

I FAB arbejder vi målrettet med bæredygtigt byggeri i h.t. vores grønne strategi, og har bl.a. et stort ønske om at nedbringe vores miljøpåvirkning i f.m. vores byggerier. Dette blev i går anerkendt af BYG Fyn, der på baggrund af en miljøredegørelse for renoveringsprojektet i Korsløkken afd. 35 tildelte FAB et miljødiplom. FAB har i f.m. byggeriet opnået miljø- og bæredygtighedsgevinster ved bl.a. at have fokus på minimering af kemikalier, affaldsminimering, genbrug af mursten, energioptimering m.m.

Her kan du se FABs miljødiplom for indsatsen i renoveringen af Korsløkken afd. 35.

Klik på billedet for at se det i fuld størrelse.

  • 25. november 2020