FABs repræsentantskab har stemt Ja til Udviklingsplanen for Vollsmose

På et ekstraordinært repræsentantskabsmøde torsdag den 16. maj 2019 har FABs repræsentantskab stemt Ja til “Udviklingsplan Fremtidens Vollsmose”.

Repræsentantskabet består af beboere fra FABs boligafdelinger og er boligselskabets øverste myndighed. På det ekstraordinære repræsentantskabsmøde blev den fremlagte udviklingsplan først gennemgået, hvorefter der var tid til opklarende spørgsmål fra de fremmødte, inden udviklingsplanen kom til skriftlig afstemning.

Der var fremmødt 55 stemmeberettigede på mødet og heraf stemte 53 “Ja” til udviklingsplanen og 2 stemte “Nej”, og dermed blev udviklingsplanen vedtaget med overvældende flertal for FABs vedkommende.

Det betyder, at FAB hermed støtter op omkring det fremadrettede arbejde med den fremlagte udviklingsplan.

Se mere på Fyens.dk

 

 

 

  • 16. maj 2019