Fin og corona-sikker afvikling af FABs repræsentantskabsmøde 2020

Iført mundbind og med passende afstand og masser af håndsprit afholdt FAB i går aftes (19. november) sit årlige repræsentantskabsmøde - som noget nyt ude af huset - i HCA-koncerthuset i Odense for at overholde gældende Corona-restriktioner.

Godt 50 repræsentantskabsmedlemmer fra FABs mange boligafdelinger var mødt op til mødet i højt humør og blev bænket i passende teateropstilling. Alle repræsentanter fik udleveret digitale afstemnings-brikker, så afstemningerne kunne foregå digitalt ’uden hænder’, hvilket forløb både effektivt og hurtigt til glæde for alle.

På mødet aflagde FABs bestyrelsesformand Erling Nielsen sin årsberetning, som tydeliggjorde, at FAB er i en rivende udvikling og på trods af Corona har fuldt blæs på både drift og udvikling. Herefter fremlagde FABs økonomichef Brian Pedersen årets regnskab og budget, som trods Coronaens påvirkning af verdensøkonomi mv. – viser, at FAB som forretning drives fint og effektivt og klarer sig særdeles godt i forhold sammenlignelige boligselskaber på landsplan.

Herefter var der valg til organisationsbestyrelsen. Følgende blev valgt:

Ib Poulsen fra Skovbrynet blev genvalgt som næstformand for 2 år.

Susanne Rasmussen fra Mosegårdsparken A, Nishant Ganeshalingam fra Birkeparken, Annette Nielsen fra afdeling Faaborg samt Lars Lindgaard Nielsen fra Trinekær blev alle genvalgt som menige bestyrelsesmedlemmer; alle valgt for 2 år.

Jan Carstens fra Sortekilde blev valgt til 1. suppleant, Lohne Møllegaard fra Tjørnehaven blev valgt til 2. suppleant og Christian Bense fra Korsløkkeparken A blev valgt som 3. suppleant; alle valgt for 1 år.

Forud for repræsentantskabsmødet var Tina Rasmussen blevet genvalgt som FABs medarbejderrepræsentant i bestyrelsen for 2 år.

FAB ønsker alle tillykke med valget og takker for et godt møde

Se den nyvalgte bestyrelse nedenfor, samt fotos fra aftenen.

 

  • 20. november 2020