Fremtidens forbrugsmåling skal være fjernaflæst – hvad betyder det for dig som beboer?

Alle beboere med digital aflæste forbrugsmålere får nu adgang til at se eget varmeforbrug på Brunata Online eller på IstaOnline.

Et nyt Energieffektiviseringsdirektiv trådte i kraft ved årsskiftet og det betyder at beboere skal have adgang til at følge varmeforbruget og dermed være opmærksomme på deres energiforbrug.

Derfor vil der på samtlige huslejeopkrævninger fra 1/2-2022 være et par linjer om, at man nu kan tilgå sit forbrug online via app eller web-løsning – alt efter om det er Brunata eller Ista, som har målerne.

Onlineløsninger er oprettet på samtlige fjernaflæste lejemål i FAB, og beboerne har fået/får tildelt et personlige kodeord, som de kan logge ind med – og følge sit forbrug.

  • 19. januar 2022