Fyrreparken nyhedsbrev nr. 10 – Tidsplan, genhusning og de unge har en mening

Så varer det ikke længe før julen er over os. I den forbindelse vil vi gerne give jer en status på helhedsplanen, og ønske jer alle en glædelig jul og et godt nytår.

Selvom både Ghetto-udspil og Infrastrukturplanen har fyldt meget i Vollsmose i 2018, har der også været arbejdet på fuld kraft med Fyrreparkens helhedsplan. Der er lavet registreringer af lejligheder og bygninger – og projektet bliver hele tiden mere og mere konkret og klar til snart at blive udført. Derfor bliver 2019 et meget spændende år for Fyrreparken – vi finde ud af hvilket byggefirma der skal udføre arbejderne for os, og vi går fysisk i gang med byggeriet.

Tidsplanen

Vi arbejder efter en tidsplan med følgende milepæle:
• april 2019 – projektet offentliggøres med det formål at tiltrække interesserede byggefirmaer til udførelsen.
• august 2019 – der holdes licitation, dvs. vi får tilbud fra byggefirmaerne.
• november 2019 – det valgte byggefirma begynder at gøre byggepladsen klar.
• februar 2020 – forventet byggestart med indvendige arbejder.

Vi forventer, at hele ombygningen vil vare i ca. 3½ år. Tidsplanen bliver justeret i samarbejde med det byggefirma, der skal udføre arbejderne, så de nævnte milepæle er kun vejledende.

Genhusning

Når arbejderne med renovering og ombygning i en lejlighed starter, vil det i de fleste tilfælde være nødvendigt at der ikke bor nogen i lejligheden imens arbejdet udføres.
Når det er tilfældet vil beboeren blive genhuset. Genhusning betyder, at FAB tilbyder en passende genhusningsbolig, som beboeren flytter over i mens lejligheden bliver renoveret. Beboeren betaler husleje i sin egen lejlighed, men betaler sit forbrug i genhusningsboligen.
De beboere der har en lejlighed der fjernes, bliver tilbudt ny passende lejlighed, og det allerede betalte indskud overføres til den nye bolig. Udgiften til flytningen bliver i begge tilfælde afholdt af FAB.
I bliver alle kontaktet af en genhusningskonsulent i god tid inden arbejdet med jeres lejlighed starter op.

De unge har en mening

I samarbejde med afdelingsbestyrelsen lavede vi i september et par aftenarrangementer, i forhold til hvordan udearealerne i Fyrreparken indrettes.
Fokus var at det skal være attraktivt for alle – både børn og voksne. Vi lavede en overordnet plan for området, med områder lagt ud til voksen ophold, store børn og unges aktiviteter, samt legepladser for de yngste.
I november inviterede vi Fyrreparkens unge beboere til workshop, for at få deres input til udearealer. Det blev til et par særdeles gode, hyggelige og inspirerende aftener, hvor vi og vores arkitekter fik en masse gode input til at arbejde videre med. Tak for en super god indsats!

Kontakt til os

Hvis du har spørgsmål til helhedsplanen, er du altid velkommen til at kontakte mig på mail pebo@fabbo.dk.

Du kan også følge med på helhedsplanens hjemmeside, som findes på www.fabbo.dk under Fyrreparken.

På hjemmesiden finder du også lejlighedskataloget, hvor du kan se hvilke arbejder der skal udføres i din lejlighed.

Projektafdelingen i FAB ønsker alle beboere i Fyrreparken en rigtig glædelig jul og et godt nytår.
Med venlig hilsen FAB / Projektafdelingen

Fyrreparken nyhedsbrev nr. 10 – Fyrreparken nyhedsbrev nr. 10 – Tidsplan, genhusning og de unge har en mening (PDF)

  • 8. april 2019