Fyrreparken nyhedsbrev nr. 12 – ombygningen af Fyrreparken, kloakarbejder, første spadestik, kaffemøder

Så starter ombygningen af Fyrreparken!

Som I sikkert har set, er der hængt de to ovenstående bannere op på gavlene mod p-pladsen. Meget snart bliver der også sat et stort byggepladsskilt op ved indkørslen fra Åsumvej.
Beboere i opgang 114 har allerede haft samtale med genhusningskonsulenten, og indenfor de næste par uger får beboerne i opgang 116 også besøg. Vores entreprenør, Hansson & Knudsen A/S, begynder at stille byggeplads op i uge 12 – dvs.
skurby til håndværkerne og plads til maskiner og værktøj. Det betyder at vi er meget tæt på at starte selve ombygningen og renoveringen af Fyrreparken.

Kloakarbejder

Hansson & Knudsen A/S (H&K), begynder at lave udskiftning og reparationer af kloakkerne, så de er klar til at der bliver tilsluttet det nye fælleshus og de nyrenoverede lejligheder. Dette arbejde begynder allerede i marts måned.

Der skal desværre fældes nogle af de store træer, for at skabe plads til arbejdet. De er markeret med maling. Vi har fået nogle spørgsmål om de ophængte stribede bånd skyldes trafikuheld – det gør de IKKE! De er en del af markering til træfældning.

Første spadestik

29. april fejrer vi første spadestik for det nye fælleshus. Samtidigt markerer vi også at Fyrreparken har haft 50 årsjubilæum den 15. marts.
Alle beboere bliver inviteret, og det samme gør repræsentanter for Odense Kommune, Landsbyggefonden, de lokale medier mv. Det bliver en dag en festlig dag, som vi håber rigtigt mange vil støtte op om.

Hjælp os med at passe på jer!

Når byggeriet er i gang, bliver der kørt med store maskiner og lastbiler. Der hvor arbejdet udføres bliver der spærret af med hegn, men der kommer også transport til og fra arbejdspladsen.

Alle håndværkere er undervist i sikkerhed på byggepladsen, men vi vil meget gerne bede om at I, som beboere også tager hensyn, så vi undgår uheld.

Det er vigtigt at man I ikke skyder genvej over indhegnede områder, selvom det er hurtigere og det er vigtigt at byggepladshegn ikke bliver ødelagt eller fjernet. Al afspærring og skiltning er der for jeres sikkerheds skyld!

Kaffemøder i beboerhuset

Følgende dage er vi i beboerhuset:
Torsdag den 2. april kl. 14:00 – 17:00
Torsdag den 7. maj kl. 14:00 – 17:00
Her er I velkomne til at komme forbi med spørgsmål, eller bare at komme forbi og få en kop kaffe.

Nyheder – SMS og mailservice

I den kommende tid vil der komme en del generelle nyheder om helhedsplanen. Hvis du vil være sikker på at være opdateret, skal du tilmelde dig Fyrreparkens SMS- eller MAIL-service via: https://fabbo.dk/fyrreparken_helhedsplan/. Så får du automatisk besked, når der er lagt nyheder på hjemmesiden.

Der bliver selvfølgeligt taget direkte kontakt til dig, når noget vedrører din specifikke bolig. I øvrigt er du altid velkommen til at kontakte Peter Boas på mail pebo@fabbo.dk.

Kæmpe stort tillykke med Fyrreparkens 50-års jubilæum den 15. marts.
Med venlig hilsen
FAB / Projektafdelingen

Du kan også læse hele nyhedsbrevet her (PDF)

 

  • 10. marts 2020