Fyrreparken nyhedsbrev nr. 9 – Ghetto udspillet og helhedsplanen

Ghetto udspillet og helhedsplanen

Torsdag den 8. marts – præcis 1 uge efter regeringen offentliggjorde ”Ét Danmark uden parallelsamfund – ingen ghettoer i 2030”, det såkaldte ”Ghetto-udspil” – havde vi inviteret arkitekter og ingeniører til opstartsmøde. Opstartsmødet var den formelle start på den planlægning, med opmåling af eksisterende forhold, optegninger og beregninger, der skal bygges efter, når byggeriet går i gang. Inden mødet havde vi spurgt hos Landsbyggefonden, hvordan vi skulle forholde os til ”Ghetto-udspillet”, og vi var glade for at få beskeden om at vi skulle fortsætte arbejdet med den helhedsplan I vedtog i oktober sidste år. Det betyder at vi for alvor har fået sat gang i processen, hvilket en del af jer også vil mærke i løbet af maj måned, når der skal udføres opmålinger og registreringer i mere end 100 udvalgte lejligheder.

Opmåling af lejligheder

Der er udvalgt 108 lejligheder, som vi gerne vil lave opmålinger og registreringer i. Vi har lagt sedler i postkasserne, hos jer der har en lejlighed vi gerne vil registrere. Hvis du ikke har fået en seddel, skal din lejlighed ikke opmåles. Ved vores opmåling og registrering laver vi kontrolmålinger, registrerer placeringer af installationer mv. Det er med til at sikre at det vi tegner op passer med virkeligheden. Derfor er det også vigtigt at vi får lov at komme på besøg hos jer der har fået en seddel.

Åbningstider i Ejendomskontoret

Vi har lovet Ejendomsmester Henning Hansen at minde om hvornår han kan træffes.
Henning kan træffes i kontorets åbningstid, som er:
Telefontid: mandag, onsdag, torsdag og fredag kl. 7.30 – 8.30 eller tirsdag kl. 14.30 – 15.30
Kontortid: mandag, onsdag, torsdag og fredag kl. 8.30 – 9.00 eller tirsdag kl. 15.30 – 16.00
Henning kan træffes på tlf.nr. 6610 2661 i telefontiden, eller via e-mail:
ejd.fyrreparken@fabbo.dk

Kontakt til os

Hvis du har spørgsmål til helhedsplanen, er du altid velkommen til at kontakte os i projektafdelingen på mail
pebo@fabbo.dk.
Med venlig hilsen
FAB / Projektafdelingen

Fyrreparken nyhedsbrev nr. 9 – Ghetto udspillet og helhedsplanen (PDF)

  • 30. august 2018