Ghettolisten: En god nyhed for Korsløkken og en dårlig nyhed for Solbakken

Året ghettoliste blev offentliggjort kl. 11.00 tirsdag d. 01-12-2020, og for FABs vedkommende er der både godt og dårligt nyt. Den store og ihærdige indsats der fra mange sider har været i Korsløkken har båret frugt, hvilket betyder at Korsløkken nu er helt ude af ghettolisten, mens det er små marginaler der gør, at Solbakken fra i dag er en hård ghetto.

 

En meget velfortjent julegave og et stort tillykke til beboerne i Korsløkken, der nu kan ånde lettet op over at Korsløkken ikke længere er at finde på ghettolisten. Der er fra mange sider af blevet arbejdet ihærdigt med at finde mening i en meningsløs lovgivning, der har afholdt mennesker fra at få deres drømmebolig i Korsløkken.

De strenge regler med fleksibel udlejning, hvor FABs kundeservice har gjort et fantastisk og meget svært arbejde, driftens gode arbejde, BoligSocialt Hus’ banken på døre for at indsamle udenlandske uddannelsesbeviser og det gode samarbejde med Beskæftigelses- og Socialforvaltningen – det har alt sammen været medvirkende til, at Korsløkken nu er ”reddet” og vi kan glæde os over et nyrenoveret og attraktivt boligområde, der ikke længere er på ghettolisten.

 

Solbakken er desværre fra i dag en hård ghetto. Det er marginalerne med meget få personer der gør forskellen og desto større er frustrationen og ærgelsen over det. Der er tale om en håndfuld beboere med for lavt uddannelsesniveau og en enkelt person for meget med en dom – derfor er Solbakken nu en hård ghetto.
Solbakken har de seneste år gennemgået en positiv udvikling med fokus på at ændre beboersammensætningen. Indsatserne har virket efter hensigten, hvor flere er kommet i arbejde og uddannelse.

At Solbakken nu er en hård ghetto betyder, jf. ghettoloven fra 2018, at der skal laves en udviklingsplan for området, som omfatter Riisingsparken (FAB), Solbakken og Påskeløkken (Civica) samt Smedeløkken (Odense Boligselskab). Udviklingsplanen skal påvise, hvordan andelen af almene familieboliger reduceres til max 40% inden år 2030. Planen skal udarbejdes og indsendes til ministeriet inden 1. juni 2021. Inden da skal den godkendes i boligorganisationernes repræsentantskab og i Odense Byråd.

 

For FAB, Civica, OBO og Odense Kommune er planen, at andelen af almene familieboliger skal reduceres ved at ommærke til ungdomsboliger – IKKE ved nedrivninger eller salg. Ommærkningen til ungdomsboliger kan ske ved naturlig fraflytning. Det betyder, at ingen bliver tvunget til at flyttte.

Den kommende udviklingsplan skal spille sammen med de øvrige planer for områder – den fysiske helhedsplan for Riisingsparken, Infrastrukkturplanen og den boligsociale helhedsplan – så FAB sammen med de øvrige parter kan fortsætte den gode og positive udvikling, der er i området.

Læs mere om ghettolisten på Transport og Boligministeriets hjemmeside

  • 1. december 2020