Ghettoplan kan stoppe tiltrængt totalrenovering af ”De 4 høje” på Jens Juelsvej

Pressemeddelelse:

Et af Odense C’s markante gamle 50’er højhusbyggerier på Jens Juelsvej, kaldet ”De 4 høje”, står til yderligere forfald, hvis regeringens ghettoplan spiser pengene til renoveringen.

Helt tilbage fra 2009 har FAB (Fyns Almennyttige Boligselskab) arbejdet med en helhedsplan (totalrenovering) af ”De 4 høje” for ca. 245 mio. kroner, og beboerne stemte i juni 2017 ja til renoveringen. Den omfattende renovering er ligeledes forhåndsgodkendt af Landsbyggefonden og afventer nu kun Odense Byråds godkendelse. Alt er således klar og parat til start. Men på grund af regeringens nye ghettoudspil, som skal finansieres med 12 mia. kroner fra Landsbyggefonden, har den længe forberedte helhedsplan for boligområdet desværre udsigt til at ryge ud med badevandet.

– Et eventuelt stop af helhedsplanen vil ødelægge mange års krævende planlægning og forarbejde og vil på sigt fordyre driften af boligafdelingen voldsomt, da en fremtid uden en støttet helhedsplan betyder en lang række af dyre lappeløsninger og nødvendige renoveringer, siger projektchef i FAB, Henrik Max Rasmussen. – Samtidig kan der på sigt være risiko for nedfald af den gamle beton pga. frostsprængninger, så også her vil FAB og beboerne skulle bruge mange penge på at sikre bygningerne, slutter Henrik Max Rasmussen.

Også FAB’s bestyrelsesformand Erling Nielsen er forarget over regeringens ghetto-udspil, og særligt over deres finansieringsforslag.

– Det er skammeligt, at regeringen vil bruge lejernes opsparede penge – de 12 mia. fra Landsbyggefonden – til blandt andet at reducere antallet af almene boliger i de udsatte boligområder til kun 40 %. Udspillet er simpelthen helt urealistisk: For det første er det uklart, hvor de i alt 11.000 beboere fra de måske nedrevne ghettoområder skal bo, og for det andet, at hele udspillet ifølge regeringen skal finansieres af masse uskyldige mennesker – som bl.a. vores lejere fra Jens Juelsvej, som nu bliver ofre for integrationsproblemer, der slet ikke er deres ansvar. Og fortsætter, – Jeg håber inderligt, at Odense Byråd hurtigst muligt får godkendt helhedsplanen, når den er så langt fremme som den er. I yderste konsekvens kan vi i fremtiden risikere, at beboerne må flytte pga. udsigt til sammenstyrtning eller fordi huslejen pga. ekstraordinært dyre reparationer, stiger så voldsomt, at ingen længere har råd til at bo der, slutter Erling Nielsen.

Udsigten til et renoveringsstop ryster også bestyrelsesformanden for ”De 4 Høje”, Chris Lehmann Olesen, som er bekymret for, om højhusene bliver ved med at være forsvarlige at bo i, hvis der ikke gøres noget markant. Uden at huslejen vel at mærke bliver så høj, at beboerne muligvis må flytte, hvis den støttede helhedsplan forsvinder.

– Det er dybt uansvarligt. I min optik er det en syg regering, der, for at rive et par uskyldige bygninger ned i Vollsmose, er villige til at lade et andet par uskyldige bygninger på Nyborgvej falde sammen, siger Chris Lehmann Olesen.

– Jeg ved ikke, om jeg er mest forarget over, at man “stjæler” lejernes penge, eller undrer mig over, hvordan det overhovedet er muligt at slippe afsted med det. Det virker desværre som en naturlig udvikling fra en regering, der i min optik er i færd med en systematisk nedbrydelse af alle danske værdier og alle former for almindelig etik, slutter Chris Lehmann Olesen.

 

Fakta om boligområdet:

Korsløkkeparken C afd. 33 ved Jens Juelsvej, også kaldet ”De 4 høje”, er et af de første højhusbyggerier i Odense med i alt 225 lejligheder. Parken består af 4 markante blokke, som arkitektonisk fint repræsenterer 50’ernes første betonbyggerier. Parken stikker markant ud i bybilledet med sin beliggenhed på hjørnet af Nyborgvej og Ørbækvej i Odense Ø ved indfaldsvejen til centrum – midt i et område, der pt. er under stor udvikling og renovering. En udsættelse af renoveringen af Korsløkkeparken C vil, udover at være til gene for beboerne, også efterlade et stort hul i den positive transformation af Odense Øst.

Boligafdelingen rummer en lang række kvaliteter, som fx god og markant beliggenhed tæt på centrum og den kommende letbane samt en ekstraordinær udsigt. Derfor er mange af afdelingens beboere rigtigt glade for at bo der og har et stort engagement i afdelingens boligliv.

Der er imidlertid en række vitale punkter, hvor bygningerne trænger til renovering. Det gælder blandt andet de tekniske installationer, rørføringer og lign. (radiatorer, kloak og faldstammer mv.) Derudover er altangangene og betonbeklædningen uden på bygningerne ved at blive nedbrudt og skal inden for nærmeste årrække udskiftes, da betonen ellers vil nedbrydes og falde ned. I 2013 brugte FAB således næsten en million kr. på at banke løstsiddende beton ned.

Køkkenerne er meget små og utidssvarende i deres indretning og bør skiftes. Elevatorerne er dateret fra dengang huset blev opført (i 1950´erne) og er både små og utidssvarende, og det er svært og dyrt at skaffe reservedele til dem. Vinduer og facader er særdeles utætte til stor gene for beboerne, som har et markant højt varmeforbrug.

 

For yderligere information kontakt:

  • FAB’s bestyrelsesformand Erling Nielsen, tlf.: 24 90 87 80
  • Projektchef i FAB Henrik Max Rasmussen, tlf. 61 15 28 81
  • Afdelingsformand Chris Lehmann Olesen, mail: privat@chrisolesen.net

 

 

  • 22. marts 2018