Højstrupparken nyhedsbrev nr. 10

KÆRE BEBOERE I HØJSTRUPPARKEN

Nu er sommeren for alvor kommet til Højstrupparken. Så det heldigt, at I har sådan nogle store flotte træer, man kan søge skygge under. Projektafdelingen udsendte tilbage i december 2017 et nyhedsbrev hvori vi skrev, at ombygningen af Højstrup-parken ville begynde efter sommerferien 2018. Vi har desværre været nødsaget til at udsætte byggestart med ca. et halvt år. Det skyldes, at markedssituationen i byggebranchen er lidt overophedet for tiden og der har været for lidt interesse fra entreprenørerne. Sammen med vores rådgiver har vi lavet en ny udbudsstrategi og vi vil til efteråret 2018 udsende et nyt udbud. Det betyder, at byggestarten er udsat til foråret 2019.

Hvornår skal min lejlighed renoveres?

Når der er indgået kontrakt med håndværkerne omkring julen 2018, vil vi umiddelbart efter offentliggøre den endelige tidsplan, som viser, hvornår vi skal i gang med at renovere i de enkelte opgange.

Skal jeg genhuses?

Der er en del beboere som spørger til om de skal genhuses. Det er kun, hvis du bor i afsnit 1, at du skal genhuses eller hvis du bor i en af de lejligheder, som skal sammenlægges i afsnit 2. Du kan på hjemmesiden www.fabbo.dk under helhedsplanen, Højstrupparken finde lejlighedskataloget og se, om du bor i en af de lejligheder, som skal sammenlægges. De lejligheder som skal sammenlægges vil der af lejlighedstypen fremgå et S (f.eks. 2.51S). Hvis du er i tvivl, er du velkommen til at kontakte projektafdelingen på mail fl@fabbo.dk

Hvornår bliver jeg kontaktet omkring genhusning?

Det er kun, hvis du skal genhuses, at du vil blive kontaktet. Det sker ca. 3. måneder før byggestart af din opgang. Nu hvor vi har rykket opstart til foråret 2019 vil mødet med genhusningskonsulenten ligeledes blive rykket. Du skal ikke foretage dig noget. Vi skal nok kontakte dig i god tid forinden.

Fælles udearealer (f.eks. legeplader og bænkegrupper).

Vi har tidligere efterspurgt et par ildsjæle, som kunne tænke sig at deltage i en arbejdsgruppe, hvor man kan få indflydelse på hvordan jeres fremtidige legepladser og opholdsplader kunne indrettes. Der har ikke været så stor interesse, så vi opfordre igen til at tilmelde sig arbejdsgruppen. Det drejer sig kun om 1-2 møder. Kunne du tænke dig at deltage kan du aflevere dit navn, adresse og evt. mailadresse til ejendomsmesteren og du vil blive kontaktet.

Information via SMS

Vi opfordre jer til, at I tilmelder jer vores SMS-service, hvor I har mulighed for engang imellem at modtage korte og præcise nyheder. Du kan tilmelde og afmelde dig SMS-service på vores hjemmeside www.fabbo.dk under Højstrupparken, helhedsplaner. På hjemmesiden kan du også finde lejlighedsplaner, nyhedsbreve, billeder mm. omkring helhedsplanen.

Besøg af Realdania

Nogle bemærkede måske at der torsdag d. 17. maj var besøg i jeres afdeling og der stod en pølsevogn på torvet. Det var Realdania som var på besøg. De havde fået lov til at komme på en rundvisning i parken og udstillingslejligheden og blev vist rundt af arkitekt Anne Mette Exner og en projektleder fra FAB. De var meget imponeret og syntes det var en flot afdeling.

Højstrupparken nyhedsbrev nr. 10 (PDF)

  • 31. august 2018