Højstrupparken nyhedsbrev nr. 9

KÆRE BEBOERE I HØJSTRUPPARKEN

Lige inden julen sætter ind for alvor, vil vi i FAB’s projektafdeling gerne benytte chancen til kort at fortælle om status på renovering af Højstrupparken. Vores rådgivere arbejder på højtryk med at tegne og beregne og de fortæller, at alt går efter planen og at vi efter sommerferien 2018 begynder på renoveringen.

Miljøundersøgelser

I efteråret har nogle af jer haft besøg af folk fra ingeniørfirmaet NIRAS, som har taget prøver af overflader m.v. Dette er gjort for at kortlægge omfanget af miljø‐ og sundhedsskadelige stoffer, som skal håndteres i forbindelse med renoverings‐ og nedrivningsarbejdet. Det er vigtigt, at disse stoffer identificeres, sorteres og bortskaffes korrekt. Der er ikke nogen sundhedsrisiko for jer beboere. Det er først i forbindelse med nedrivningen, at bortskaffelsen af disse stoffer skal håndteres korrekt.

Hvem skal genhuses og hvornår skal jeg give besked om mine ønsker?

Vores rådgiver, som består af KPF arkitekter A/S og ingeniørfirmaet Viggo Madsen A/S, er kommet frem til at ombygningen i afsnit 1 vil blive så omfattende, at vi ser os nødsaget til, at alle skal genhuses. Det skyldes bl.a., at der i forbindelse med nedbrydning af de eksisterende altaner også skal fjernes store dele af gulvet i stuen. Rådgiverne har derfor vurderet, at der beslaglægges så store dele af boligen, at den ikke med rimelighed kan beboes imens ombygning pågår. Bor du derfor i afsnit 1 (se illustration) vil du inden sommerferien blive kontaktet af en genhusningskonsulent, som vil hjælpe dig med dine ønsker og særlige behov til din fremtidige bolig. Dette gælder også for jer som bor i en af de lejlighed der skal sammenlægges i afsnit 2. Du kan på hjemmesiden www.fabbo.dk under helhedsplanen højstrupparken finde lejlighedskataloget og se, om du bor i en af de lejligheder, som sammenlægges da der i lejlighedstypen vil fremgå et S (f.eks. 2.51S)

Få indflydelse på, hvordan udenomsarealerne kan indrettes (f.eks. legeplader og bænkegrupper).

I projektgruppen kunne vi godt tænke os at få nogle gode input fra jer beboere til hvordan jeres fremtidige legeplader og haveanlæg kunne indrettes. Derfor vil der i starten af det nye år blive afholdt 1-2 Workshops (møder), hvor du kan komme med alle dine gode id er. Kunne du tænke dig at deltage i den arbejdsgruppe, så send en mail til fl@fabbo.dk med navn og adresse og du vil i det nye år modtage en invitation.

Information via SMS

Vi vil igen opfordre til, at I tilmelder jer vores SMS-service, hvor du har mulighed for en gang imellem at modtage korte og præcise nyheder. Du kan tilmelde og afmelde dig SMS service på vores hjemmeside www.fabbo.dk under Højstrupparken helhedsplaner. På hjemmesiden kan du også finde tidligere nyhedsbreve, billeder, filmklip, tegningsmateriale
og andet omkring helhedsplanen.

BE-READY - indeklimaundersøgelse

FAB har sagt ja til at deltage i en indeklimaundersøgelse, som vil blive udført af Institut for Folkesundhed med støtte af RealDania og Transport-, Bygnings- og Boligministeriets. Formålet med undersøgelsen er at måle indeklimaet før og efter renoveringen af Højstrupparken for at undersøge, hvilken betydning den har på indeklimaet. Det er frivilligt at deltage. Men vi opfordrer naturligvis til, at så mange som muligt vil deltage. Der er sammen med dette nyhedsbrev vedlagt materiale omkring undersøgelsen, som forventes at starte op i starten af 2018.

Røde kors

Vidste du, at FAB lægger lokaler til Bolbro Fællesværk, som er et klubhus for børn og unge i alderen 12-16 år – og helt gratis? Bolbro Fællesværk drives af engagerede unge frivillige, som brænder for at skabe et godt og rart sted at være. I Bolbro Fællesværk er det børnene, der bestemmer, hvad de vil lave. Det kan være alt fra brætspil og FIFA til madlavning og kreative projekter – eller måske vil du bare lære nogle nye at kende? Kom og sig hej tirsdag og torsdag 15.30-18.00 på Højstrupvej 14 (torvet). Følg dem desuden på Facebook og Instagram på ”Bolbro Fællesværk”, så du altid kan holde dig opdateret.

Projektafdelingen i FAB ønsker alle beboer i Højstrupparken en rigtig god jul. Vi glæder os meget til, at komme i gang med at renovere jeres boliger.

Højstrupparken nyhedsbrev nr. 9 (PDF)

  • 31. august 2018