Indkaldelse til repræsentantskabsmøde 2021

Torsdag den 25. november 2021 afholdes ordinært repræsentantskabsmøde.

Dagsorden samt bilag til mødet kan læses her.

På dagsordenen er bl.a. vedtægtsændringer, og en vedtægtsændring kræver fremmøde af 2/3 af samtlige repræsentantskabsmedlemmer, og at 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.

Da vi af erfaring ved, at det kan være svært at nå så mange mødedeltagere til det ordinære repræsentantskabsmøde, indkaldes også samtidig til ekstraordinært repræsentantskabsmøde onsdag den 1. december 2021.

Dagsorden og bilag til det ekstraordinære møde kan læses her.

  • 28. oktober 2021